3D Mimari Görselleştirme
İnşaat sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birisi haline gelen mimari görselleştirme hizmetleri, henüz proje aşamasında olan işler için, mimar ve iç mimarların hazırladığı 2 boyutlu (2D) teknik çizimlerin, 3üncü boyut kazandırılarak, fotorealistik görseller halinde elde edilmesi işlemidir. Elde edilen mimari görsellerin teknik adı render çıktısı olarak adlandırılmaktadır. Bu tür bir hizmete ihtiyacı olan firmalar için, istenebilecek tüm esneklikte etkileyici görseller oluşturulabilmektedir.

Tüm çalışmalar, proje üzerinden, hizmete ihtiyacı olan firmaların istek ve taleplerine göre, birebir boyutlarında, tam ölçülü çalışılır. Mümkün olduğunca, görselleri inceleyecek müşteriler için (hizmet almak isteyen firmaların hedef kitlesi için) projeyi tüm detayları ile anlatabilecek, etkileyici ve doğru bilgileri içeren renderlar özen ve titizlikle hazırlanır.
 

Mimari Görselleştirmenin Önemi

3D Mimari Görselleştirme çok fazla avantajlar sunmaktadır. Dizayn edilen yapının tamamlandığı zaman nasıl görüneceği hakkında net fikir sunacak en yararlı yollardan birisi şeklinde tanımlanabilir. Bu sayede daha proje etabında değerlendirilmiş tasarım başarısı, proje başlamadan önce gözlenmektedir. Daha tamamlanmayan yapıların 3d görselleştirme yolu ile görsellerin yaratılması yatırımcılara çok önemli yarar sağlar.
Mimari, İç mimari ve inşaat firmalar için bu 3d render çıktıları ile oluşturulan katalog, broşür vb. basılı materyaller ile totem, bilboard gibi reklam panolarında kullanımı, bu tür firmalara henüz proje halinde bulunan işleri için çok önemli reklam fırsatı sağlamaktadır. Bu sayede firmalar, proje halinde henüz tamamlanmamış ve hatta bazen başlatılmamış işleri için satış ve pazarlama yapabilmektedir.

 

3D Mimari Görselleştirmenin Kullanım Alanları

3D Mimari Görselleştirme sahası sadece daire ve ofis mekanları gibi sınırlı bir sahaya sahip değildir. Kullanım alanı açısından bir çok sahaya sahiptir. Bunlardan sektörel manada en hakim olanları endüstriyel ve mimari alanlarıdır. Bina, Ev, Ofis, Cafe, Bar, Mağaza vb. gibi tüm inşaat sektörü ile birlikte, firmaların endüstriyel ürünlerinin görselleştirmesi için de hizmet alanı bulunmaktadır.

 

İnşaat ve Mimari Piyasasında 3D Görselleştirme

Teknolojinin zamanla paralel olarak aktığı günümüzde mimari ve inşa piyasasında görselleştirme konusunun önemi zamanla beraber doğru orantılı şekilde artmaktadır. Ancak bu orantıyı karşılayacak olan işinde uzman bireyler ise oldukça az sayıdadır. Günümüzde inşaat ve mimari sektöründe bu alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için hem içerisinde bulunulan piyasanın, hem de dünyadaki ortak dili olan estetik hazzın çokça ihtiyacı bulunmaktadır.

 

3 Boyutlarla Çevrili Yapı Parçaları

İnşaat mühendisleri, mimarlar, bölge ve şehir planlama ve benzeri bölümleri öğrencileri adına gittikçe öğrenilmesi vazgeçilmez duruma gelen 3 boyutlu görselleştirme, günümüzde teknolojinin hızlıca ilerlemesi ile de ortaya konmak istenen yapıların bütün imkanlarından önceden yararlanma olanağını herkese sağlamaktadır.